Mezinároní festival kytarových orchestrů Praha 2020

Mezinárodní kytarový festival orchestrů Praha

ke 20. výročí Pražského komorního kytarového orchestru

14. - 17. 11. 2020

O FESTIVALU

Mezinárodní kytarový festival orchestrů v Praze se uskuteční k příležitosti 20.let PKKO. Zúčastní se jej zahraniční kytarové orchestry z Belgie, Francie, Mexika a orchestry místní. Součástí festivalu budou workshopy/masterclasses složené ze členů různých orchestrů pod vedením dirigentů/profesionálů z oboru. První dva dny festivalu budou probíhat zkoušky orchestrů včetně společného secvičení skladby Homoreska (či jiné české) v areálu ZUŠ Prosek. V neděli 15.11. proběhne první koncert pro účastníky festivalu v kostele sv. Martina ve zdi/Muzeu České Hudby. V pondělí 16.11. bude závěrečný koncert pro veřejnost v Městské knihovně (ideálně za účasti sponzorů akce). Následně se přesuneme na večeři a afterparty do kavárny Divadla Komedie. Pro účastníky bude taktéž připravena přednáška Pavla Steidla (?) a prohlídka Prahy.

PROGRAM

14. 11. 2020

Čas bude upřesněn
ZUŠ Prosek

Společná zkouška orchestrů

15. 11. 2020

19:00

Kostel sv. Martina ve Zdi 
Martinská 8, Praha 1

Koncert pro účastníky festivalu

16. 11. 2020

19:00 

Městská knihovna Praha

Závěrečný koncert festivalu pro veřejnost

ÚČASTNÍCI

KURZY

14. 11. 2020

Čas bude upřesněn
Místo bude upřesněno

Masterclass vedená dirigentem Vladimírem Novotným